Курсове по ЗБУТ

Дистанционни курсове и онлайн видео обучения по ЗБУТ, БЗР, Длъжностно лице в строителството, Координатор, Инструктаж, Контрол на качеството и др.

Дистанционен курс за Длъжностно лице по ЗБУТ в строителството

Дистанционен курс за Длъжностно лице по ЗБУТ в строителството

Отговорности на лицето по ЗБУТ в строителното предприятие

     Всяка нова позиция е предизвикателство. Някои хора не ги обичат и ги избягват, като предпочитат комфорта на познатото. Други постоянно искат да постигат нови и нови успехи и всяко ново нещо за тях е добре дошло. Ако сте от вторите и може да носите отговорност, то вие сте абсолютно подходящи за длъжностно лице по ЗБУТ в строителството. В случай, че този избор стои пред вас, не се колебайте да приемете и да предизвикате себе си. Позицията има и още някои изисквания, които са задължителни по закон, а именно: предишен опит и техническо образование.

     Макар и да притежавате всички по-горе споменати качества, ще трябва да преминете и един допълнителен курс, наречен курс по ЗБУТ, който ще ви даде сертификат, благодарение на който ще можете да поемете тази длъжност. Преди да започнете обаче, трябва да знаете отговорностите, които ви предстоят занапред. На първо място е безопасността на всички на работния обект. В тази връзка длъжностното лице има много направления, по които ежедневно извършва нови дейности. Пряко свързано с тях е осигуряването на предпазни средства. В този смисъл длъжностното лице не само ги подсигурява, а и подържа в състояние, което му позволява да бъде използвано по предназначение и достатъчно годно за това. Немалка част от тази дейност е и постоянното подновяване на базата на предпазни средства, следенето за всички новости на пазара и поддържането на сравнително нова и модерна складова наличност на тези средства. 

      Освен фактическите предпазни средства, длъжностното лице постоянно подържа знанията на персонала, като подсигурява адекватно обучение за всички групи и провеждането на своевременни инструктажи така, че те да изпреварват събитията, а не да се случват след като злополуката вече е факт. 

     Длъжностното лице по ЗБУТ контролира пряко и изисква отчетност от всички звена по повод изпълнението на общия план по безопасност и здраве на труда. То има всички права да докладва и изисква административни наказания за тези, които не се интересуват от общата и индивидуална безопасност, като пренебрегват инструкциите за това. 

     Все пак колкото и старание да се полага, там, където има работа, има и неприятни инциденти. Когато това се случи, основната роля отново пада върху длъжностното лице. То създава група и разследва сериозно причините за злополуката. В тази връзка то осигурява всякакво съдействие на работодателя и още повече ръководи този процес, докато не го изведе до успешен край. 

     Както виждате отговорностите съвсем не са малко и всеки, който е приел тази длъжност, трябва да е отговорен.

Дистанционен курс за Длъжностно лице по ЗБУТ

Дистанционен курс за Длъжностно лице по ЗБУТ

Как да придобиете удостоверение за длъжностно лице по БЗР след онлайн курс

     Длъжностното лице по безопасност и здраве на работното място е основен орган, който се грижи за безпроблемната ежедневна работа. Това е доста трудна длъжност, защото макар и на непълен работен ден, тя обхваща всички хора и процеси по време на работа. Като цяло това лице освен координатор между всички звена, които имат пряко отношение към работата, е и организатор и ръководител на всички процеси. В този смисъл изборът на длъжностно лице по ЗБУТ не може да е случаен, нито лекомислен. Неподходящият човек може да обърка работата до неузнаваемост, а в случая, когато говорим и за здраве и безопасност, и да доведе до аварии и пострадали работници. Последното е изключително нежелателно и няма работодател, който да иска да чуе, че това се с случило в компанията му.

     Всяко длъжностно лице по безопасност и здраве на труда, освен опита и необходимото техническо образование, трябва да притежава и удостоверение за преминат курс по ЗБУТ. Именно тази част от изискванията към длъжностното лице предизвика много обсъждания и дискусии. Защо точно този курс, какъв е смисъла, когато има хора с толкова много опит, които биха се справили чудесно и без тези допълнителни неща и много други подобни? Истината е, че тази отговорна длъжност изисква много повече компетентност, отколкото можем да си представим. Без този курс от нормативна гледна точка е невъзможно да се заеме тази позиция, така че изискванията трябва да се изпълняват. Още повече, че в много ситуации, засягащи здравето и безопасността това лице изземва функциите на управителя да изисква и налага наказания при неизпълнение на поставените задачи. 

     Така стигаме и до най-важния момент, а именно придобиване на така необходимото ни удостоверение. То, както можете да се досетите идва след края на курса и полагане на съответния изпит, и то успешно. В зависимост от курса и възможностите, които институцията ви дава, това може да стане чрез онлайн ход в системата за попълване на теста или чрез изпит на място. Независимо от начина на провеждане на курса, финалният изпит е задължителна и най-важна част за придобиване на сертификат за длъжностно лице по БЗР в строителството. Така че ако вече сте решили кои са вашите хора, които ще заемат тази важна и отговорна длъжност, е нужно да им организирате и подходящото образование, за да придобият по-скоро правоспособност за длъжностно лице по БЗР. Всички курсове са финансова отговорност на фирмата и работодателя. 

Дистанционен курс за Координатор по ЗБУТ

Дистанционно обучение за Координатор по ЗБУТ

Как да обучите своя координатор по ЗБУТ в строителството онлайн

       
Как да обучите своя координатор по ЗБУТ в строителството онлайн

         Както вече бе споменато и преди, координаторът не би могъл да заеме своята длъжност, без да има преминат курс, който да удостоверява неговата годност за тази позиция. Темата за формата на курса и начина на обучение вълнува не един и двама работници и работодатели. Ето защо е нужно да дадем някои насоки за тези, на които престои непосредствено обучение на координатор по ЗБУТ в строителството. Първата стъпка естествено е да изберете човек, който би могъл с лекота да се справи с тази задача. Ако вече сте се насочили към такава личност, би било добре да проведете един макар и кратък предварителен разговор с това лице, за да се ориентирате с неговата готовност да заеме този пост. В случай, че вече имате съгласието му да бъде вашият координатор по ЗБУТ в строителството, редно е да го информирате, че заемането на тази длъжност е свързана с преминаването на отговорно обучение в тази насока. Така ще имате представа на какво е склонен този човек, а именно дали обучението да има класическата присъствена форма или така модерното онлайн обучение, което има все по-голяма популярност в последно време. В зависимост от нагласата на това лице изберете обучение, което най-добре ще пасне на този човек. Онлайн обучението е изключително удачно, ако имате човек, който доста добре борави с всички приложения, които могат да му помогнат това да стане лесно. Съвременното поколение предпочита и умее да работи доста бързо с онлайн материали. То даже би се радвало на свободата, която този вид обучение дава на всеки, записал се за него. Гласувайте му доверие и дайте право на избор и шанс сам да се запише, като контролирате срока на завършване на курса и цената на предоставените услуги. Ако тази личност не дава заявка да работи добре с онлайн материали, изберете класическата форма на обучение. Така ще спестите много средства и недоразумения по време на обучението.

Дистанционен курс на Контрол на качеството в строителството

Дистанционен курс за Контрол на качеството в строителството

Как обучението за контрол на качеството ще подобри работата

     
Как обучението за контрол на качеството ще подобри работата сяка фирма от бранша. 

        Както вече споменахме, членството в браншова организация е важно са всяка една компания. Но това далеч не е единственото приложение на фирмите, които имат длъжностно лице, преминало курс за контрол на качеството и съответствие на влаганите продукти. Същинската работа идва с първата поръчка. А всичко знаем, че поръчка се печели само и единствено, ако фирмата участва в конкурс. За да регистрирате своята фирма в подобен конкурс задължително трябва да удостоверите, че имате назначено лице по контрол на качеството, което е преминало и завършило успешно съответния курс за тази позиция. 

         Цената на курса за контрол на качеството се различава значително от всички други курсове по опазване и организиране на безопасни условия на труд. Ако стандартен курс онлайн по ЗБУТ струва не повече от 70 лева, то контролът на качеството ще започне от сто и двайсет. Обемът на материята е доста по голям, както количествено, така и качествено. Това лесно може да намери своето логично обяснение. Все пак наличието на лице, което има преминат курс за контрол на качеството не само ще ви гарантира безпроблемно регистриране в професионални организации, но и ще отвори много врати за работа, ще повиши качеството на готовата продукция и ще допълни цялостната политика по безопасност на труда, като наложи качествен контрол на всяка от дейностите на компанията, която управлявате.

Дистанционно обучение за Длъжностно лице по ЗБУТ в строителството

Дистанционно обучение за Длъжностно лице по ЗБУТ в строителството

Отговорности на длъжностното лице по бзр в строителството след получаване на сертификат за обучение

Дистанционно обучение за Длъжностно лице по ЗБУТ в строителството

 

Завършването на курс за длъжностно лице по БЗР в строителството дава права на действие, но и големи и важни задължения на лицето, което ще изпълнява тази длъжност. За да бъдат те правилно разпределени е важно да се регулират характеристиките на длъжността, тъй като съществуват три категории длъжностни лица, които могат да ръководят работата в строителството. Според класификацията в България това са ръководители, специалисти и технически изпълнители. Определянето на правилна принадлежност към определена група ще даде отговор и на въпроса какви точно са задълженията ви и до къде се простират правомощията в ролята на длъжностно лице. Въпреки спецификата на тази позиция, има и някои общи и неотменни задължения, които не зависят от поддлъжностите, които току-що изброихме. Ето и кои са те:

  • Длъжностното лице по БЗР в строителството има грижа да подържа и организира всичко по-нататъшни обучения по безопасност, от които ще има нужда в следващите месеци и години от неговия мандат или докато изпълнява длъжността. На базата на темите на изискваните обучения той определя групата хора, която ще участва в съответния курс на обучение.
  • Техническите помощни и предпазни средства са изключителна грижа на длъжностното лице. То не само ги проучва, предлага нови варианти и ги внедрява, но се грижи и за тяхното физическо осигуряване и по-нататъшно поддържане и съхранение в нормален вид за ползване.
  • Годишните медицински прегледи на персонала са задължителни във все повече компании. Задължение на длъжностното лице е да ги организира и доведе до желаното изпълнение според държавните изисквания.
  • Всяка компания трябва да има план за намаляване и напълно елиминиране на риска при работа. Още в първите дни на своята работа длъжностното лице трябва да направи оценка на всички рискове и да изготви надежден план, който да определи фирмената стратегия за следващите години.
  • Провеждането на инструктажи също пряко се следи и контролира от длъжностното лице. Документалната част трябва да се също завършена и да се съхранява в ред и по начин, определен от официалните органи.

За неспазването на тези отговорности всички длъжностни лица носят административна отговорност и подлежат на санкции, както от преките си работодатели, така и от проверяващите органи, пред които трябва да представят резултатите от своята работа. Тази длъжност трябва да се изпълнява съвестно и с голяма отговорност, тъй като глобите и санкциите за неспазване на безопасност на труда са доста сериозни и солени.