Дистанционен курс за Длъжностно лице по ЗБУТ в строителството

Дистанционен курс за Длъжностно лице по ЗБУТ в строителството

Отговорности на лицето по ЗБУТ в строителното предприятие

     Всяка нова позиция е предизвикателство. Някои хора не ги обичат и ги избягват, като предпочитат комфорта на познатото. Други постоянно искат да постигат нови и нови успехи и всяко ново нещо за тях е добре дошло. Ако сте от вторите и може да носите отговорност, то вие сте абсолютно подходящи за длъжностно лице по ЗБУТ в строителството. В случай, че този избор стои пред вас, не се колебайте да приемете и да предизвикате себе си. Позицията има и още някои изисквания, които са задължителни по закон, а именно: предишен опит и техническо образование.

     Макар и да притежавате всички по-горе споменати качества, ще трябва да преминете и един допълнителен курс, наречен курс по ЗБУТ, който ще ви даде сертификат, благодарение на който ще можете да поемете тази длъжност. Преди да започнете обаче, трябва да знаете отговорностите, които ви предстоят занапред. На първо място е безопасността на всички на работния обект. В тази връзка длъжностното лице има много направления, по които ежедневно извършва нови дейности. Пряко свързано с тях е осигуряването на предпазни средства. В този смисъл длъжностното лице не само ги подсигурява, а и подържа в състояние, което му позволява да бъде използвано по предназначение и достатъчно годно за това. Немалка част от тази дейност е и постоянното подновяване на базата на предпазни средства, следенето за всички новости на пазара и поддържането на сравнително нова и модерна складова наличност на тези средства. 

      Освен фактическите предпазни средства, длъжностното лице постоянно подържа знанията на персонала, като подсигурява адекватно обучение за всички групи и провеждането на своевременни инструктажи така, че те да изпреварват събитията, а не да се случват след като злополуката вече е факт. 

     Длъжностното лице по ЗБУТ контролира пряко и изисква отчетност от всички звена по повод изпълнението на общия план по безопасност и здраве на труда. То има всички права да докладва и изисква административни наказания за тези, които не се интересуват от общата и индивидуална безопасност, като пренебрегват инструкциите за това. 

     Все пак колкото и старание да се полага, там, където има работа, има и неприятни инциденти. Когато това се случи, основната роля отново пада върху длъжностното лице. То създава група и разследва сериозно причините за злополуката. В тази връзка то осигурява всякакво съдействие на работодателя и още повече ръководи този процес, докато не го изведе до успешен край. 

     Както виждате отговорностите съвсем не са малко и всеки, който е приел тази длъжност, трябва да е отговорен.