Архив за етикет: онлайн обучение

Дистанционен курс за Координатор по ЗБУТ

Дистанционно обучение за Координатор по ЗБУТ

Как да обучите своя координатор по ЗБУТ в строителството онлайн

       
Как да обучите своя координатор по ЗБУТ в строителството онлайн

         Както вече бе споменато и преди, координаторът не би могъл да заеме своята длъжност, без да има преминат курс, който да удостоверява неговата годност за тази позиция. Темата за формата на курса и начина на обучение вълнува не един и двама работници и работодатели. Ето защо е нужно да дадем някои насоки за тези, на които престои непосредствено обучение на координатор по ЗБУТ в строителството. Първата стъпка естествено е да изберете човек, който би могъл с лекота да се справи с тази задача. Ако вече сте се насочили към такава личност, би било добре да проведете един макар и кратък предварителен разговор с това лице, за да се ориентирате с неговата готовност да заеме този пост. В случай, че вече имате съгласието му да бъде вашият координатор по ЗБУТ в строителството, редно е да го информирате, че заемането на тази длъжност е свързана с преминаването на отговорно обучение в тази насока. Така ще имате представа на какво е склонен този човек, а именно дали обучението да има класическата присъствена форма или така модерното онлайн обучение, което има все по-голяма популярност в последно време. В зависимост от нагласата на това лице изберете обучение, което най-добре ще пасне на този човек. Онлайн обучението е изключително удачно, ако имате човек, който доста добре борави с всички приложения, които могат да му помогнат това да стане лесно. Съвременното поколение предпочита и умее да работи доста бързо с онлайн материали. То даже би се радвало на свободата, която този вид обучение дава на всеки, записал се за него. Гласувайте му доверие и дайте право на избор и шанс сам да се запише, като контролирате срока на завършване на курса и цената на предоставените услуги. Ако тази личност не дава заявка да работи добре с онлайн материали, изберете класическата форма на обучение. Така ще спестите много средства и недоразумения по време на обучението.

Дистанционно обучение за Длъжностно лице,провеждащо инструктажи

Дистанционно обучение за Длъжностно лице,провеждащо инструктажи

Видове инструктажи, провеждани от длъжностно лице по БЗР

Дистанционно обучение за Длъжностно лице,провеждащо инструктажи

Въвеждането в особеностите на работа е задължителна и важна стъпка от производствения и всеки друг процес. Всяка фирма или организация, независимо колко високо е оценена степента на риск на работа в нея, е длъжна да обучи такова лице. Онлайн обучението по ЗБУТ заема все по-голяма част от начините на обучение на съответните длъжностни лица и представители на трудова медицина.

Нуждата от инструктаж възниква в различни етапи от работата. Всеки нов служител започва своето постъпване на работа с първоначален въвеждащ инструктаж, който да даде основни насоки в работата и ориентация в помещението и пространството на работа.

След като е премината тази първа и основна стъпка, новопостъпилият служител се отправя към конкретното си работно място, където друго съответно длъжностно лице по БЗР провежда т. нар. инструктаж на работното място. Той е много по-конкретен и насочен към спецификите на длъжността, за която идва служителят.

Друг момент, в който е нужно вниманието на длъжностното лице, е ежедневния инструктаж. Макар и приет с лека досада, той е важен и съществен при някои длъжности и не случайно е възприет като практика. Лицето, провеждащо ежедневен инструктаж, носи особено важна отговорност, защото по своята същност такова обучение се провежда на високо рискови групи. Като пример за такива могат да бъдат миньори, всеки, който работи с взривоопасни вещества, служители в транспорта, БДЖ, международен транспорт и подобни. Споменавайки всичко това бързо става ясно защо немърливост или недобре обучен персонал по инструктажа би криел риск за живота на много хора.

Периодичният инструктаж, макар и споменат на последно място, не губи своята важност на фона на останалите. При него длъжностното лице не създава нови знания и не въвежда, а надгражда над всичко, с което служителите са били запознавани до този момент. За да се гарантира обучение във всички новости, ръководството е длъжно да подържа високо ниво на информираност, като следи за обучението на персонала си през определен период от време. За общоприет срок се смята три месеца. Счита се, че за този период не биха станали застрашаващи промени, но след него е нужно опресняване и припомняне на риска от неадекватно и несъобразено поведение и действия на работното място.